Business Listings

Search by Category

 
Duong Dong Seafood
156 Inala Avenue, Inala 4077, Queensland
Phone : 0426 871 971

Mon's Fresh Seafood Market
Kittyhawk Ave, Inala 4077, Queensland
Phone : 0426 871 971

Charlton's fishing
18 Kerwich St, Redbank 4301, Queensland
Phone : (07) 3818 1677

NƠI HẸN HÒ CỦA DÂN CÂU NGƯỜI VIỆT - MỞ CỬA 7 NGÀY

Dương Đông @ Mon's Seafood Market
156 Inala Ave, Inala 4077, Queensland
Phone : 0426 871 971

Open 7 days: 7am - 5pm. Là một trong những chợ cá lớn nhất, đầy đủ nhất vùng Inala. Có giá đặc biệt cho những khách hàng mua số lượng nhiều

Luc's Seafood
101 Riverside Place, Morningside 4170, Queensland
Phone : Luc: 0412 194 417 - Tony: 0411 191 077 - Vân: 0430 356 404

Công ty chế biến đồ biển đầu tiên và lớn nhất của người Việt tại Queensland