Business Listings

Allcare Medical Centre

Shopping Centre Name : Inala Town Centre
Shop No : Shop 1
Contact Person :
Street Address : Corsair Ave
Suburb : Inala 4077
State : Queensland
Phone No : (07) 3879 8100
Website : www.allcaremed.com.au
Trung tâm Y Tế ALLCARE INALA-  MỞ CỦA 7 NGÀY: 8AM - 10pm. Là nơi cung cấp đầy đủ các dịch vụ về Y tế, gồm nhiều Bác sĩ  Nam - Nữ, Bác sĩ chuyên khoa Sản & Phụ khoa, Y tá. Chuyên gia Tâm lý, Dinh dưỡng, Vật lý trị liệu, Y sĩ Nhãn Khoa, Phòng thử máu và Nhà Thuốc Tây.
 
 
Bác sĩ Nam:
BS HỒ Tuấn (Michael), M.B.B.S
BS NGUYỄN Văn Hoàng (Tim), M.B.B.S, F.R.A.C.G.P
BS Đoàn Như Huân (Bruce), M.B.B.S, F.R.A.C.G.P
BS Tô Đắc Lộc (Lachlan), M.B.B.S, F.R.A.C.G.P
BS Nguyễn Nam (Daniel), M.B.B.S
BS Syed Ammar Saleem, M.B.B.S, F.R.A.C.G.P
BS Handaragama SUMANASEKERA (Saj), M.D, nM.R.C.G.P (UK), F.R.A.C.G.P
BS Syed Hussain ZAIDI
 
Bác sĩ Nữ:
BS Trầm Thùy Trang (Lillian), M.B.B.S, F.R.A.C.G.P  
BS Lê Mạnh Hà, M.B.B.S, F.R.A.C.G.P
BS Đoàn Kim Phượng, M.B.B.S, F.R.A.C.G.P 
BS Phan Mộng Thu (Tina), M.B.B.S, F.R.A.C.G.P
BS Eleanor Celiz-ALBAY MD
 
Bác sĩ chuyên khoa:
Mandeep Mathur:
General and Nuclear, Medicine Physician 
 M.B.B.S, A.B.I.M (USA), F.R.A.C.G.P
 
Chuyên viên cộng tác: 
Madison Linder: Dietitian
Dan Jeffs: Exercise Physiologist Toàn Nguyễn, Psychologist
BA, P.G.Dip.PsYch, M.Clin.Psych
D.Psych (Clin) UQ MAPS MCCP