Business Listings

HTC Seafood Wholesaler

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person : Hoa Cheng
Street Address : 33 Bluestone Circuit
Suburb : Seventeen Mile Rocks 4073
State : Queensland
Phone No : (07) 3376 9908
Website : www.htctrading.co

Công ty chuyên cung cấp các loại đồ biển đông lạnh và thực phẩm Á châu. Giá sỉ cho Nhà hàng, Fish & Chips, Takeaway và các tiệm Thực phẩm Á châu

Đại lý độc quyền gạo hiệu Aromali 2017 - gạo mới chất lượng cao, thơm và dẻo

Phone: 3376 9908 - Fax: 07 3376 9951
33 Bluestone Circuit, Seventeen Mile Rocks QLD 4073

Email: sales@htctrading.co ● Web: www.htctrading.co