Business Listings

Heritage Park Crematorium

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person :
Street Address : 113 Stuart St
Suburb : Goodna 4300
State : Queensland
Phone No : (07) 3288 2844
Website : www.heritageparkcrematorium.com.au
HERITAGE PARK CREMATORIUM & MEMORIAL GARDENS
 
Phục vụ Cộng đồng người Việt tại Brisbane và Ipswich từ năm 1989
- Phục vụ các nghi thức tang lễ truyền thống của người Việt
- Nhà nguyện được đặt trong vườn cây tự nhiên
- Vườn tưởng nhớ được coi sóc cẩn thận
- Có phòng nghỉ ngơi và ăn uống
- Có phương thức trả trước hoặc lên kế hoạch tang lễ trước
 
113 Stuart St, Goodna
enquiries@heritageparkcrematorium.com.au
www.heritageparkcrematorium.com.au
Tel: (07) 3288 2844