Business Listings

Thanh Ly Refrigeration Pty. Ltd.

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person : Thanh Ly: 0418 742 188 Nghia: 0418 742 288
Street Address :
Suburb : -
State : Queensland
Phone No : (07) 3879 5047
Website :

ACN: 053 748 342 - Refrigeration PTY. LTD. ABN: 47 053 748 342 - GOLD LICENCE NO. 706945 AU 00514

Refrigeration & Air Conditions - Design, Supply, Installation & Service - Commercial & Industrial

KỸ NGHỆ LẠNH: THIẾT KẾ VÀ SỬA CHỮA - SPECIALISED: DESIGN AND REPAIRS

- MÁY LÀM ĐÁ
- PHÒNG ĐÔNG LẠNH
- CÁC HỆ THỐNG LẠNH CHO VĂN PHÒNG VÀ HÃNG XƯỞNG
- MÁY LẠNH SPLIT SYSTEM CHO TƯ GIA...
 
- ICE MAKER MACHINE
- COLD ROOM
- AIR CONDITIONING SYSTEM FOR OFFICES AND  INDUSTRIAL OFFICES
- SPLIT AIR CONDITIONING SYSTEM FOR HOME...
 
THANH LY: 07 3273 5331 - MOB: 0418 742 188
NGHĨA: 0418 742 288