Business Listings

T Lawyers

Shopping Centre Name : Inala Civic Centre
Shop No : shop B
Contact Person :
Street Address : Corsair Ave
Suburb : Inala 4077
State : Queensland
Phone No : (07) 3879 9533
Website : www.t-lawyers.com

Chuyên đảm trách luật:

Bất động sản: Mua - Bán - Sang - Nhượng

Bồi thường tai nạn: Xe cộ và Lao động

Lật di trú: Tay nghề - Du học - Đầu tư...

Thừa kế: Lập di chúc - Ủy quyền - Xin quyền thừa kế khi không có di chúc - Xin quyền thừa kế khi không có tên trong di chúc - Xin chia thêm tài sản trong di chúc.

Thương mại: Mua, Bán doanh nghiệp - Thành lập công ty - Lập hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh

Gia đình: Ly dị - Phân chia tài sản - Quyền giữ con, cấp dưỡng - Hợp đồng trước và sau kết hôn

Hình sự: Tất cả các rắc rối có liên quan tới cảnh sát - Xin bảo lãnh tại ngoại - Kháng án khi bị vu khống - Xin giảm tội

Chuyên nghiệp - Tận tâm - Bảo mật thông tin - Giàu kinh nghiệm

PO Box: 40 Inala Civic Centre QLD 4077 (Cạnh shop thực phẩm Á Châu Thái Hòa)

Tel: (07) 3879 9533

Fax: (07) 3879 9833

Web: www.t-lawyers.com