Business Listings

Seymour Furlong Lawyers

Shopping Centre Name :
Shop No : Suit 12-13
Contact Person : Beckie Vu - Peter Seymour
Street Address : Ground Floor, 200 Grand Ave
Suburb : Forest Lake 4078
State : Queensland
Phone No : (07) 3879 1644 - 0434 428 985
Website : www.seymourfurlong.com.au

CHÚNG TÔI CHUYÊN VỀ:

- Các vụ giúp đòi bồi thường mọi tai nạn gây thương tật
- Tai nạn xe cộ
- Tai nạn lao động
- Thương tật liên quan đến công việc

- Đòi bồi thường mất khả năng làm việc vĩnh viễn (TPD) từ quỹ hưu bổng
- Rút tiền từ quỹ hưu bổng
- Tố tụng dân sự
- Bảo hiểm bồi thường công chúng

Ngoài ra văn phòng còn đảm trách
- Lập di chúc thừa kế
- Lo hồ sơ sang nhượng doanh nghiệp
- Mua bán nhà cửa

Văn phòng Luật sư Seymour Furlong đã phục vụ cộng đồng người Việt trên 30 năm qua. Chúng tôi có luật sư và thông dịch viên người Việt.

Điện thoại: (07) 3879 1644    
(đường dây nói tiếng Việt) 0434 428 985