Business Listings

H & N Lawyers Pty Ltd

Shopping Centre Name : Richlands Business Centre
Shop No : Suite 106
Contact Person : Minh Huynh: 0437 022 558
Street Address : 32 Old Progress Rd
Suburb : Richlands 4077
State : Queensland
Phone No : (07) 3879 7771
Website :

LUẬT DI TRÚ:
- Mọi vấn đề liên quan đến di trú và khiếu nại lên tòa MRT và tòa Liên Bang
All migration matters and appeal to MRT and Federal Court

Luật gia đình:
- Ly dị, phân chia tài sản, dành quyền nuôi con, hợp đồng trước và sau khi kết hôn
Divorce, property settlement, children matters, pre-nuptial agreement
- Lập di chúc và thừa kế, làm giấy ủy quyền
Wills and Estate Planning, Power of Attorney

Luật hình sự:
- Tranh cãi, chống án, xin giảm tội và các vấn đề liên quan đến tòa án và cảnh sát
Defend, Appeal, Reduced Sentencing and all matters relate to Courts and Police

Luật thương mại:
- Hợp đồng mua bán, đất đai, nhà cửa thương mại
Residential and Commercial Conveyancing
- Mua bán hoặc thuê mướn cơ sở kinh doanh
Buying and Selling Business and Commercial Leasing
- Thành lập công ty
Setting up a Company

Mọi vấn đề liên quan đến luật pháp
- Đòi nợ và Hợp đồng vay nợ
Debt Recovery and Loan Agreement
- Bồi thường
Compensation

Luật Sư Huỳnh Đức Minh: 0437 022 558

e: minh@hnlawyers.com.au - p: 3879 7771 - f: 3879 7701

Richlands Business Centre
Suite 106/32 Old Progress Rd Richlands QLD 4077
PO Box 20, Inala QLD 4077

Giờ làm việc:
Thứ Hai - Thứ Sáu: 9am - 5pm
Thứ Bảy: Theo hẹn
Sau giờ làm việc xin hẹn trước