Business Listings

Chuẩn Tiling

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person : Chuan
Street Address :
Suburb : -
State : Queensland
Phone No : 0421 484 153
Website :

Thợ lót gạch - PORCELAIN & CERAMIC

ABN: 62 243 669 520

LÓT SÀN GỖ VÀ GẠCH - HANDYMAN

Chuyên lót:

- Gỗ Laminate
- Gạch sàn
- Tường
- Nhà tắm
- Nhà bếp
- Mọi công việc bên trong và ngoài nhà
- Sơn nhà và mái ngói

Tiling:

- Floors
- Walls
- Bathrooms
- Kitchens
- All types of tiling jobs inside and outside
- House & Roof painting

Khảo giá miễn phí

Chính xác • Đẹp • Nhanh Giá hợp lý

ACCURATE • FAST • REASONABLE PRICE

Liên lạc Chuẩn: 0421 484 153