Business Listings

CAN Professional Accountants

Shopping Centre Name : Inala Civic Centre
Shop No : Suite 3
Contact Person : Dzung Can
Street Address : 10 Kittyhawk Ave
Suburb : Inala 4077
State : Queensland
Phone No : (07) 3879 6493
Website : www.canaccountant.com.au

Khai thuế, kế toán và tài chánh

- Đảm trách dịch vụ về thuế, kế toán cho cá nhân và doanh nghiệp (Nails, Beauty Salon, Farming, Bakery, Takeaway, Doctors & Dentals...)
- Đăng ký thành lập doanh nghiệp và lấy ABN, GST, PAYG W/Tax và FBT (Sole Trader, Partnership, Trust, Company & Self-Managed Super Fund)
- Lo về lương bổng và Super Fund cho doanh nghiệp
- Tự Quản lý (Self-Managed) Super Fund
- Đại diện cho các doanh nghiệp trong vấn đề thuế đối với ATO

Hãy để cho chúng tôi tiết kiệm thời gian cho quý vị và giảm lo lắng về vấn đề thuế vụ

Chuyên về thuế cho tiệm Nails

DZUNG CAN FCPA
B. Bus (Acctcy), M. FinPlan

Mob: 0413 143 488

admin@canaccountant.com.au
www.canaccountant.com.au

Mở cửa:
Thứ Hai - Thứ Sáu: 9am-5pm
Thứ Bảy - Chủ Nhật: Theo hẹn

INALA OFFICE:

Suite 3/10, Kittyhawk Ave,
Inala Civic Centre
PO Box 441 Inala QLD 4077
Fax: (07) 3879 6497- Tel: 07 3879 6493

DARRA OFFICE:

Unit 1/9 Railway Pde,
Darra QLD 4076
(giữa TAB Darra và Kim Lợi Bakery)
Tel: (07) 3375 4662