Business Listings

Thế Landscaping

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person : Th?
Street Address :
Suburb : -
State : Queensland
Phone No : 0413 040 284
Website :

Chuyên:
- Thiết kế landscape cho nhà mới
- Xây hàng rào gạch, tô, sơn
- Xây hồ cá và hòn non bộ
- Đổ xi măng, làm gạch sân
- Sửa sang vườn tược cho nhà cũ
- Cắt tỉa cây
- Sơn nhà

Specialising:
- Brick fencing
- Retaining wall
- Concreting, paving
- Gardening

Mọi nhu cầu xin liên lạc: 0413 040 284