Business Listings

Quốc Handyman

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person : Quoc
Street Address :
Suburb : -
State : Queensland
Phone No : 0466 486 065
Website :

ABN: 88 597 526 809

Chuyên sơn sửa nhà cửa:
- Lót gạch
- Làm phòng tắm
- Sơn nhà
- Làm hàng rào
- Thông toilet bị nghẹt

Mọi công việc đều có bảo hiểm

Quốc: 0466 486 065