Business Listings

Kim Chi Handyman

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person : Dung
Street Address :
Suburb : -
State : Queensland
Phone No : 0401 755 907
Website :

ABN: 35 861 148 502

Chuyên:
• Đội nhà, làm hàng rào, carport
• Nới phòng, thêm phòng
• Sơn sửa nhà cửa
• Tân trang phòng tắm
• Mọi công việc về handyman

Tận tâm - Kỹ lưỡng - Nhiều năm trong nghề

Specialising in:
• Raising house, fencing, carport
• Room extension, room addition
• House painting and maintenance
• Bathroom renovation
• All handyman jobs

DŨNG: 0401 755 907 - (07) 3814 1380

Email: dungloan@hotmail.com