Business Listings

Hồng Handyman

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person : Hong: 0451 865 664
Street Address :
Suburb : -
State : Queensland
Phone No : (07) 3879 0604
Website :

ABN: 85 091 643 736

Chuyên:

- Sơn sửa nhà cũ
- Dọn rác

- House Painting & repairs
- Rubbish removal

Khảo giá miễn phí / FREE QUOTES

Gọi cho HỒNG:
Mob: 0410 965 664
Ph: 3879 0604