Business Listings

Hiền Handyman

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person : Hien: 0403 483 793
Street Address :
Suburb : -
State : Queensland
Phone No : (07) 3375 9749
Website :

Chuyên:

- Sơn sửa nhà cửa, nhà tắm, nhà bếp
- Thay cửa sổ, ngăn phòng
- Lót gạch, lót ván, sàn gỗ
- Làm carport, đổ xi măng
- Làm hàng rào nhôm, gạch, colourbond

Services:

- Home renovation, bathrooms, kitchens
- Windows replacing
- Tiling and partition
- Building carport
- Flooring
- Brick, aluminium or colourbond fencing

Bảo đảm • Tận tâm • Kinh nghiệm / Guarantee • Reliable • Experience

Contact: Hiền 3375 9749 | 0403 483 793