Business Listings

Luc's Seafood

Shopping Centre Name : E: sales@brisbanefish.com.au
Shop No :
Contact Person :
Street Address : 101 Riverside Place
Suburb : Morningside 4170
State : Queensland
Phone No : Luc: 0412 194 417 - Tony: 0411 191 077 - Vân: 0430 356 404
Website : www.brisbanefish.com.au

Công ty chế biến đồ biển đầu tiên và lớn nhất của người Việt tại Queensland

• Bán sỉ và xuất nhập cảng để cung cấp cho các nhà hàng, tiệm đồ biển, khách sạn, tiệm thực phẩm, coffee club, takeaway.

• Cung cấp mồi câu các loại.

Chúng tôi cũng có bán các loại nông sản như: Khoai mì, khoai môn, khoai mỡ, sả, bắp.

Seafood wholesaler distributor supplies to restaurants, takeaway, seafood shops, supermarket, coffee club, hotel... We also supply bait and vegetable produce such as Cassava, Taro, Purple Yams, lemongrass, corn...

Contact: Luc: 0412 194 417 - Tony: 0411 191 077 - Vân: 0430 356 404

Frozen Division
Tel: (07) 38 998 611
Fax: (07) 38 998 633

Fresh division
Tel: (07) 38 998 622
Fax: (07) 38 998 644

101 Riverside Place, Morningside QLD 4170
sales@brisbanefish.com.au - www.brisbanefish.com.au