Business Listings

Nanette Lilley Property Centre

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person : Kim Le: 0412 466 265
Street Address : 291 Honour Ave
Suburb : Graceville 4075
State : Queensland
Phone No : (07) 3379 9322
Website : www.nanettelilley.com.au
Công ty địa ốc thành lập hơn 30 năm với sự tận tâm, uy tín và giàu kinh nghiệm, chúng tôi sẵn sàng tiếp đón quý vị để đảm trách mọi việc nêu trên với kết quả khả quan nhất.
 
- Chuyên phục vụ quý khách trong lãnh vực Mua Bán bất động sản tại: DOOLANDELLA, DURACK, INALA, DARRA, RICHLANDS, OXLEY, CORINDA, SHERWOOD, GRACEVILLE, CHELMER và Centenary Suburbs
- Phục vụ cho thuê mướn bất động sản tại các vùng
- Phục vụ Mua Bán Thương nghiệp tại các vùng
 
Kim Le: 0412 466 265
291 Honour Ave, Graceville QLD 4075
Tel: 07 3379 9322
www.nanettelilley.com.au