Business Listings

Happy Removals

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person : Paul
Street Address : 239 Learoyd Rd,
Suburb : Acacia Ridge 4110
State : Queensland
Phone No : (07) 3272 2372 - 0432 908 988
Website : www.happyremoval.com.au
- Có nhiều loại xe lớn nhỏ dùng để chuyên chở trong hoặc ngoài tiểu bang
- Có sẵn người để thuê (2 người nam $80/giờ)
- Công việc có bảo hiểm
- Có thùng đựng hàng
- Nhận chở hàng từ các công ty vận chuyển
- Cho mướn kho để hàng giá rẻ
 
- We have small and large trucks for removal
- Local or interstate
- We have staff ready (2 men $80/hours)
- All works are fully insured
- Packaging boxes available
- Accept jobs from freight company
- Storage space available for hire
 
Nói tiếng Anh hay tiếng Phổ thông
3272 2372  –  0432 908 988