Business Listings

Precise Pest Control

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person :
Street Address :
Suburb : -
State : Queensland
Phone No : 1800 001 888 - 0419 713 752
Website : www.deadbug.com.au

FREE CALL: 1800 001 888

Phục vụ tất cả các vùng

Chúng tôi luôn quan tâm đến vấn đề về côn trùng của nhà quý vị
 
- Có giấy phép di dời chồn và gà lôi rừng
- Trị mối và các loại côn trùng như rệp, chuột
- Chuyên làm cho nhà ở và công nghiệp
- Thuốc dùng rất an toàn cho môi trường
- Làm rào ngăn ngừa mối
- Làm rào ngăn ngừa mối trước khi xây nhà
- Kiểm tra mối trước khi mua nhà
- Lắp đặt hệ thống kiểm tra và diệt mối quanh nhà
- Cấp Certificate theo yêu cầu của Council
 
- All pests
- Bed Bugs
- Rats & mice
- Domestic & Commercial
- Frog friendly
- Termite chemical barrier 
- Bayer Kordon
- Pre-purchase timber pest inspection
- Sentricon II system
- Lic. removal of Possums & Bush Turkeys
 
Call/SMS: 0419 713 752