Business Listings

D.A.T Driving School

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person : Mr Dat Ngo
Street Address :
Suburb : -
State : Queensland
Phone No : (07) 3372 1429
Website :
Nhận dạy lái xe khắp vùng Brisbane.
Tận tâm, dễ hiểu.
Bảo đảm sẽ có bằng lái sau khi học lái xe với DAT DRIVING.
 
DAT NGO 
 
Qualified Driving Instructor
Mob: 0423 864 169
Tel: (07) 3372 1429