Business Listings

Ninh Sơn Money Transfer

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person :
Street Address :
Suburb : -
State : Queensland
Phone No : (07) 3279 8972 - 0419 787 012
Website :
NINH SƠN MONEY TRANSFER - DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN
 
 
- Nhận chuyển tiền từ Úc về Việt Nam & từ Việt Nam sang Úc.
- Nhanh • Rẻ • Uy tín • Kín đáo
- Chúng tôi cũng có bán vật dụng trong nhà và các loại dụng cụ sửa sang nhà cửa.
 
Phone: 0419 787 012 - 3279 8972