Business Listings

Bảo Bảo Money Transfer Service

Shopping Centre Name : Inala Civic Centre
Shop No : 6
Contact Person :
Street Address : 1 Kittyhawk Ave
Suburb : Inala 4077
State : Queensland
Phone No : (07) 3372 7288
Website :
Dịch vụ chuyển tiền
Money Transfer Service
 

  • Công ty chuyển tiền lâu năm của người Việt tại Brisbane
  • Nhận chuyển tiền từ Úc về Việt Nam và từ Việt Nam sang Úc, luôn có giấy chứng nhận
  • Bảo đảm nhanh, kín đáo, uy tín
  • Chúng tôi cũng bán nữ trang, vàng bạc và đá quý
Ph: 3372 7288 - 0411 229 722
Shop: 6/1 Kittyhawk Ave, Inala Civic Centre, Inala QLD (Cạnh Tâm Butcher)