Business Listings

Hung Photography

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person :
Street Address :
Suburb : -
State : Queensland
Phone No : 0430 548 426
Website :

CHUYÊN ĐẢM TRÁCH CHỤP HÌNH CHO TIỆC CƯỚI

Tận Tâm - Kinh Nghiệm - Uy Tín

-  Chụp hình khách giao tại nhà hàng
-  Đám cưới, đám hỏi
-  Sinh nhật 
-  Business card
-  Các Hội đoàn
-  Hình chân dung
-  Sửa hình cũ rách
-  Hình trắng tô màu
-  Hình thờ
 
MOB: 0430 548 426