Business Listings

Inala Medical Acupuncture

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person :
Street Address : 65 Skylark St
Suburb : Inala 4077
State : Queensland
Phone No : (07) 3162 4711
Website :
CHUYÊN TRỊ:
•  Bệnh cơ bắp và khớp xương như: đau phong thấp, đau cơ bắp, đau gân
•  Đau lưng
•  Nhức đầu, đau thần kinh
•  Tâm thần bất ổn, u uất
•  Bệnh kinh nguyệt
•  Khó thụ thai
•  Bệnh trạng lúc mang thai như: ói mửa, đau nhức, quá ngày sinh
•  Sau khi giải phẫu / sau khi bị thương
•  Mất ngủ
•  Xoáng đái, trẻ lớn tiểu trên giường
•  Cai hút thuốc
•  Bệnh tiêu hóa, đại tràng
•  Bệnh ngoài da
•  Phục hồi sau tai biến
 
•  Musculo-skeletal conditions eg arthritis, muscle, soft tissue conditions
•  Back pain
•  Headaches, neuralgia
•  Anxiety & depression
•  Menstrual / period problems
•  Infertility
•  Certain antenatal / pregnancy problems ie. morning sickness, aches / pains & labour induction
•  Wound healing facilitation from injury or surgery
•  Insomnia
•  Some urinary symptoms eg. bed wetting, incontinence
• Quit smoking
• Digestive symptoms
• Eczema
• Stroke (CVA) recovery
 
NEW SERVICE IPL LASER
 
TRẢ BẰNG MEDICARE
Inala Medical Acupuncture - 65 Skylark Street Inala QLD 4077
Phone: 07 3162 4711
 
GIỜ MỞ CỬA:
Thứ Hai - 9am - 5pm
Thứ Ba -   9am - 1:40pm
Thứ Tư -  9am - 5pm
Thứ Bảy - 7am - 2pm