Business Listings

Sherwood Services Club Inc

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person :
Street Address : 1 Clewley St
Suburb : Corinda 4075
State : Queensland
Phone No : (07) 3379 8555
Website : www.sherwoodservicesclub.com.au

SHERWOOD SERVICES CLUB INC MỞ CỬA 7 NGÀY TỚI 3 GIỜ SÁNG

  • 184 máy kéo (bao gồm Lighting Link’s)
  • Nhân viên Người Việt
  • Nhà hàng và đầu bếp mới (trên lầu 3)
- 2 nơi hút thuốc (2 smoking areas)
- Tiệm Càphê mở 7ngày từ 10am - khuya (Coffee open 7Days from 10am till late)
- Giải trí miễn phí mỗi tuần (Free weekly live entertainment)
- Nhà hàng KR’s nằm trên lầu 3 mở: (KR’s restaurant on level 3 Open)
- Ăn trưa: 7 ngày từ 11:30am (7 Days for Lunch from 11:30am)
- Ăn tối: thứ Tư - Chủ nhật từ 5:30pm (Wed to Sun for Dinner from 5:30pm)
- Keno, TAB, Sky Channel, Fox Sports
- Có hệ thống ra vé khi trúng tiền từ máy kéo TITO
 
GIA NHẬP HỘI VIÊN MỘT NĂM CHỈ CÓ: $2
Phone 3379 8555
Clewley Street, Corinda
www.sherwoodservicesclub.com.au
Email: admin_ssc@sherwood.org.au