Business Listings

Lions Richlands

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person :
Street Address : 133 Pine Rd
Suburb : Richlands 4077
State : Queensland
Phone No : (07) 3271 3636
Website :

CLUB MỚI TÂN TRANG $12 TRIỆU ĐÔ

CÓ 210 MÁY KÉO MỚI NHẤT -MỞ CỬA ĐẾN 4AM - 7 NGÀY TRONG TUẦN

Hiện có món ăn trưa $8.90 - 7 ngày trong tuần
Có nhiều thực đơn để chọn:
Ăn trưa 11.30am - 2.30pm
Ăn tối từ 5.30pm
 
33 Pine Rd, Richlands QLD 4077
Phone: 3271 3636
www.qldlions.com.au