Business Listings

Trần Trung Hòa, Bác sĩ

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person : Dr Hoa Tran
Street Address : 97 Hardgrave Rd
Suburb : West End 4101
State : Queensland
Phone No : (07) 3844 9000
Website :

B.s Trần Trung Hòa -  M.D (Saigon, M.B.B.S (QLD) & D.s Nguyễn Thanh Ngọc - Dược sĩ Quốc Gia, 1971 (SAIGON-VIETNAM) & B.Pharm (QLD, Australia)

 

Phòng mạch: 97 Hardgrave Rd, West End, Brisbane, 4101
Ph: 3844 9000
 
Pharmacy: 99 Hardgrave Rd, West End, Brisbane, 4101
Ph & Fax: 3844 1580
 
Giờ làm việc:
Thứ Hai - Thứ Sáu: Buổi sáng: 9am - 2.00pm / Buổi chiều: 3pm - 5.30pm
Thứ Bảy: 9am - 12.30pm
Chủ Nhật và ngày lễ đóng cửa