Business Listings

Littles Lawyer

Shopping Centre Name :
Shop No : Level 32
Contact Person : Phillip: 0422 046 203
Street Address : 71 Eagle St,
Suburb : Brisbane 4000
State : Queensland
Phone No : (07) 3225 0780
Website : www.littles.co

Thương tích khi làm việc:

- Đòi bồi thường cho công nhân hãng xưởng
- Đòi bồi thường cho nông dân làm farm
- Đòi bồi thường cho nhân viên phục vụ ăn uống
- Đòi bồi thường cho sinh viên du học bị thương tích

Thương tích vì tai nạn xe cộ:

- Đòi bồi thường cho tài xế / hành khách
- Đòi bồi thường cho người đi xe đạp / người đi bộ

Phillip Nguyễn
Ph: (07) 3225 0780 • Mob: 0422 046 203
Viber: phillip nguyen
E-mail: pnguyen@littles.com

Văn phòng Brisbane
Lầu 2, 217 George St
Brisbane QLD  4003
Ph: (07) 3225 0777

Chúng tôi có văn phòng tại:
•  Indooroopilly
•  Upper Mt Gravatt
•  Gold Coast