Business Listings

Viet Accountants

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person : 0414 603 426
Street Address :
Suburb : -
State : Queensland
Phone No : 1300 601 385
Website : www.vietaccountants.com

Kế toán Nguyễn Thanh Giang:
- Tốt nghiệp Cử nhân kế toán Đại học Monash (tiểu bang Victoria)
- Tốt nghiệp Master of Taxation, Đại học New South Wales
- Có 14 năm kinh nghiệm audit với ATO
- Đã phục vụ thương nghiệp Việt Nam trên toàn nước Úc hơn 20 năm

Chúng tôi có phát hành quyển sách: 7 Mistakes Every Vietnamese Business Makes When Dealing With The ATO

Bạn muốn được tặng miễn phí quyển sách độc đáo này, hãy vào đăng ký trên mạng:  www.vietaccountants.com
Mọi chi tiết, xin liên lạc văn phòng Viet Accountants qua số phone:
1300 601 385 (hoặc mobile: 0414 603 426)

Email: info@vietaccountants.com
Post: P.O Box 586, Kenmore QLD 4069