Business Listings

T.H.Accountants

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person : Michael
Street Address : 3 Sumner Place
Suburb : Carindale QLD 4152
State : Queensland
Phone No : 0421 959 363
Website : www.thaccountants.com.au

Chuyên cung cấp:

Dịch vụ thương mại:
- Lấy mã số thuế, số ABN, khai GST, thành lập công ty  - Sole Trader, Partnership, Company & Trust
- Hỗ trợ thiết lập hệ thống kế toán cho công ty
- Duy trì sổ sách công ty, giúp đăng ký, làm mới & quản lý các tài khoản Trust.
- Soạn và nộp Financial Statements hàng năm
- Soạn và nộp Income Tax Returns
- Soạn và nộp thuế FBT, BAS, lương bổng, đền bù cho công nhân, tiền hưu trí
- Điều hành và quản lý Cash flow cho công ty
- Quản trị điều hành và cải thiện hoạt động của doanh nghiệp
- Giúp làm việc với bên Sở Thuế ATO và các văn phòng kế toán của chính phủ
- QBCC registration and reporting
- Trust accounts audit

Tư vấn và bảo vệ tài sản:
- Cung cấp lời khuyên - Lên kế hoạch

Establishing, preparing & lodging income tax & financial statement for Self-managed Superannuation Fund.

Chuyên viên Kế toán
Thanh (Michael) Huynh
0421 959 363

Giờ mở cửa:
Thứ Năm/Sáu: 9AM - 5PM -
Thứ Bảy/Chủ Nhật: Xin hẹn trước
3 Sumner Place, Carindale QLD 4152
thanh@thaccountants.com.au
www.thaccountants.com.au