Business Listings

Dinh Accountants

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person : Alex: 0412 068 216
Street Address : 323 Horizon Drive
Suburb : Westlake QLD 4074
State : Queensland
Phone No : (07) 3376 8765
Website :

Văn phòng khai thuế và kế toán Dinh Accountants
Chuyên đảm trách:
- Các dịch vụ về thuế, kế toán cho cá nhân, self-managed super fund và thương nghiệp
- Khai thuế GST định kỳ (BAS)
- Lương bổng và quỹ hưu trí
- Đăng ký thành lập công ty và thương nghiệp

Mục tiêu của chúng tôi là kiếm lại lợi tức cao nhất và lệ phí thấp nhất cho quý vị.

Giảm 20% cho mọi dịch vụ (Áp dụng có điều kiện)


Đinh Cao Anh (Alex)
(B. Bus Acc, Tax Agent)
Tel: (07) 3376 8765
Mob: 0412 068 216
Fax: (07) 3102 6295
Email: admin@dinhaccountants.com.au

Thứ Hai - Thứ Sáu:      8.30am - 6.00pm Thứ Bảy - Chủ Nhật: 8.30am - 5.00pm

323 Horizon Drive, Westlake QLD 4074 (Sát bên cạnh khu Mount Ommaney)