Business Listings

Trị - Lót Gạch & Sơn Sửa Nhà Cửa

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person : Tri: 0412 763 046
Street Address :
Suburb : -
State : Queensland
Phone No : 3372 6463
Website :

Chuyên:

- Lót gạch nhà, phòng tắm, nhà bếp

- Sơn sửa trong và ngoài

- Làm mái hiên

- Thay máng xối

- Làm hàng rào gỗ, hàng rào colorbond

- Cừ đất

- Đóng sàn gỗ

- Mọi công việc liên quan đến nhà cửa

VIỆC LÀM BẢO ĐẢM - GIÁ PHẢI CHĂNG - KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ

Call: Trị 0412 763 046 - 3372 6463