Business Listings

Stylish & Modern Building Solutions

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person : Steven (ti?ng Anh)
Street Address :
Suburb : -
State : Queensland
Phone No : 0430 047 160
Website :

Lic: 125 8934 | ABN 27 454 166 061

LÀM GIÀN BẾP & NHÀ TẮM / STYLISH & MODERN BUILDING SOLUTIONS

- Làm mới hoặc sửa nhà bếp
- Tân trang phòng tắm
- Dùng vật liệu Úc & thiết bị Đức
- 35 năm kinh nghiệm
- Do người Hàn Quốc điều hành

CÔNG VIỆC BẢO ĐẢM - GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG!

Liên lạc: Steven (tiếng Anh)
Mob: 0430 047 160