Business Listings

Nam Lee Handyman Services

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person : Nam Lee
Street Address :
Suburb : -
State : Queensland
Phone No : 0402 964 073
Website :

ABN: 60 583 468 566
 

Chuyên:
• Sơn, sửa mái ngói (dùng sơn loại tốt / sơn 3 lớp)
• Sơn trong và ngoài nhà
• Thay máng xối
• Làm các loại hàng rào
• Lót gạch, lót ván sàn...
• Ngăn phòng, sửa nhà tắm, toilet
• Dựng carport
Mọi công việc lớn nhỏ

Please Call: 0402 964 073