Business Listings

Học Nguyễn Handyman

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person : Hoc
Street Address :
Suburb : -
State : Queensland
Phone No : 0434 195 701
Website :

Chuyên:

- Sơn - Sửa nhà tắm - Nhà bếp - Lót gạch - Ngăn phòng
- Làm Carport - Xây tô làm hàng rào - Đổ xi măng
- Mọi công việc liên quan đến nhà cửa.

Đảm Bảo Chất Lượng - Uy Tín

Liên lạc: HỌC 0434 195 701