Business Listings

TVP Enterprises - Full Refrigeration & Air Conditioning Services

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person : Th?o Phan
Street Address :
Suburb : -
State : Queensland
Phone No : Thao Phan: 0421 123 229 - Bình Nguyễn: 0401 811 630
Website :

ELC 132966 | ARC AU 33788 | ABN 72 651 078 893

Full Refrigeration & Air Conditioning Services

- Lắp ráp - Bảo trì - Sửa chữa điện lạnh cho:   - Nhà ở - Doanh nghiệp - Hãng xưởng
 
- Máy lạnh Split System
 
- Máy lạnh cho công nghiệp
- Tủ lạnh, coldroom và freezer cho doanh nghiệp
- Tủ lạnh và Display unit
- Điện / đèn
- Switchboard
- Công tắc an toàn
- Smoke alarm
- Quạt trần
- Data
 
Split System Airconditioning
Commercial Airconditioning System, Catering Refrigeration 
Coldroom & Freezer Fridges & Display unit
Power/Lights Switchboards
Smoke alarm  Fans Data
 
Thao Phan: 0421 123 229
Bình Nguyễn: 0401 811 630