Business Listings

Charlton's fishing

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person :
Street Address : 18 Kerwich St
Suburb : Redbank 4301
State : Queensland
Phone No : (07) 3818 1677
Website :

CHARLTON'S FISHING - TACKLE - BAIT - ICE

MỞ CỬA 7 NGÀY - Nơi hẹn hò của dân câu người Việt

Chuyên bán đầy đủ mọi dụng cụ câu cá - For all of your specialised fishing requirement

Charlton's Fishing Stocks:

- Cần câu - Fishing Rods
- Trục câu - Reels
- Lưỡi câu - Hooks
- Chì - Sinkers
- Phao - Floats
- Bẫy cua - Crabs pots
- Mồi câu v.v... - Lures.
 
Chúng tôi phục vụ người Việt trong nhiều năm qua
Fresh and Saltwater fishing specialists
 
18 Kerwich St, Redbank QLD 4301
Ph: (07) 3818 1677 - Fax: (07) 3818 1153