Business Listings

Premier Funerals

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person :
Street Address : 3 Blivest St
Suburb : Oxley QLD 4075
State : Queensland
Phone No : (07) 3375 1455
Website : www.premierfunerals.com.au
PREMIER FUNERALS
- Hỏa táng, chôn cất & các dịch vụ khác liên quan đến tang lễ đáp ứng nhu cầu của từng gia đình
- Chuyên tổ chức các tang lễ cho mọi tôn giáo
- Lên kế hoạch cho tang lễ và có phương thức trả trước
- Do người Úc làm chủ 100%
- Chúng tôi phục vụ quý vị 24 giờ hằng ngày
Mối quan tâm sâu sắc nhất của chúng tôi là cố gắng tuân theo mọi nghi thức truyền thống và tôn giáo khi tổ chức tang lễ cho các gia đình theo Hồi giáo, Đạo giáo, Khổng giáo, Công giáo, Cao Đài hoặc Phật giáo Hòa Hảo.
 
3 Blivest St, Oxley
enquiries@premierfunerals.com.au
www.premierfunerals.com.au
Tel: (07) 3375 1455