Business Listings

HOÀNG LANG MUSIC

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person : HOÀNG LANG
Street Address :
Suburb : -
State : Queensland
Phone No : 0434 355 037
Website :
Chuyên phục vụ:
- Live music, MC, Wedding, Parties, Function
- Nhận làm hòa âm, thu âm Karaoke
Nhận dạy:
- Piano, Keyboard, Guitar
- Nhạc lý ca hát
- Dạy cấp tốc nhạc lý cho người lớn tuổi
25 năm kinh nghiệm cùng với các ban nhạc ở Sydney và Brisbane
Uy tín - Tận tình - Dễ hiểu
 
P: 0434 355 037
E: langhn_02@yahoo.com.au