Business Listings

ASSET LAWYERS

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person :
Street Address : 590 Archerfield Rd
Suburb : Inala 4077
State : Queensland
Phone No : 0422 743 794, 3061 3781
Website : www.assetlawyers.com.au
Chuyên môn về Luật Thuế Vụ:
- Tranh cãi mức thuế
- Thành lập Công Ty, Trust, Tổ Hợp 
- Cố vấn Quản Trị Quỹ Hưu Trí
- Cố vấn pháp luật về Thuế Vụ: Income Tax - GST - Stamp duty - Superannuation…
- Cố vấn các cơ quan từ thiện…
 
Di trú & Migration:
- BẢO LÃNH: Cha Mẹ, vợ chồng, con cái, thân nhân 
- XIN VISA: Du Học, Du lịch, Thăm gia đình, thân nhân
- DI DÂN: Thương Mại, Tay Nghề, Carer, Thân nhân con cái người sau cùng   
- LIÊN LẠC MRT & TÒA ÁN giúp khiếu nại tất cả các hồ sơ bị trở ngại, từ chối từ trước
 
Luật Thương Mại:
- Mua/ bán chuyển nhượng bất động sản trong và ngoài nước Úc
- Mua bán business và franchise
- Thuê mướn shop
- Hợp đồng vay nợ/ bảo trợ tài chánh
- Hợp đồng cổ phiếu
- Hợp đồng lao động
- Luật phá sản và đòi nợ… (Bankrupt) 
 
Luật bảo vệ tài sản:
- Bảo vệ tài sản trong hôn nhân
- Bảo vệ tài sản trong thương mại
- Luật Di Chúc và Thừa Kế
- Giấy ủy quyền
- Chuyển nhượng cơ sở thương mại
- Tranh chấp quyền thừa kế…
 
Địa chỉ:
Garden City Tower
Suite 1A, level 1, Garden City Tower
18 Mt Gravatt-Capalaba Road, Upper Mt Gravatt
 
Liên lạc:
Phone: 0422 743 794 - 3061 3781  
Fax:     +61 7 3061 3781
www.assetlawyers.com.au    
info@assetlawyers.com.au
danh@assetlawyers.com.au