Business Listings

Harcourts Centenary - Chris Nguyễn

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person : Chris
Street Address :
Suburb : Mount Ommaney
State : Queensland
Phone No : 0412 577 780
Website : www.harcourtssouthwest.com.au

Harcourts Centenary - Chris Nguyễn

Công ty địa ốc chuyên phục vụ quý khách trong mọi lãnh vực mua hoặc bán địa ốc khắp mọi vùng.

Đặc biệt những vùng sau đây: Forest Lake, Richlands, Springfield Lakes, Durack, Inala, Doolandella, Darra, Wacol...

MULTI PLATINUM AWARD WINNER

Kinh nghiệm - Tận tâm - Nhiệt tình

 

Chris Nguyễn: 0412 577 780 - Senior Sales Consultant
Email: chris.nguyen@harcourts.com.au
www.harcourtssouthwest.com.au