Business Listings

Go Plumbing & Maintenance PTY LTD

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person : Son, Brendon
Street Address :
Suburb : Inala
State : Queensland
Phone No : 0411 861 338 (Tiếng Việt), 0423 286 776 (Tiếng Anh)
Website :

Go Plumbing & Maintenance PTY LTD, BSA 11 61 997 /  ABN 56 122 883 998

Thợ có bằng cấp - Có bảo hiểm - Làm 7 ngày

Chúng tôi chuyên:

Ống nước:
- Nghẹt cống, ống nước bị bể
- Lắp ráp hệ thống ống nước mới
- Đổi ống nước sắt sang ống đồng
- Sửa vòi nước, toilet bị rỉ
GAS - Sửa chữa lắp ráp hệ thống gas:
- Hệ thống bình nước nóng và heat pump
- Làm việc nhanh chóng, cẩn thận, giá cả phải chăng

Plumbing:
- Blocked, burst drain
- Install new water pipe
- Replace steel pipe to copper
- Repair water tap, leaking taps
GAS - repair and install gas service:
- Install hot water system & heat pump
- Fast and reliable service at reasonably price

VUI LÒNG LIÊN LẠC: SƠN  0411 861 338 (tiếng Việt)  – Brendon 0423 286 776 (tiếng Anh)