Business Listings

Steve Huynh Constructions Pty-Ltd

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person : Steve Huynh
Street Address :
Suburb : Inala
State : Queensland
Phone No : 0411 861 338
Website :

Steve Huynh Constructions Pty-Ltd

BSA 1175128 / ACN: 137 913 298 / ABN: 53 929 073 930

Chúng tôi chuyên xây:

- Nhà 1 và 2 tầng, Duplex, Townhouse, shops, apartments
- Nâng nhà, nới thêm phòng, tân trang nhà bếp, phòng tắm
- Nhà đậu xe bằng sắt & mái tôn màu
- Mái hiên bằng loại chống nhiệt
- Giám sát công trình cho Owner Builder & kiểm tra nhà trước khi mua
- Cố vấn xin giấy tờ để chia lô và thủ tục để xây hoặc sửa nhà

Liên lạc: Anh Steve Huynh 0411 861 338

email: stevehuynhconstructions@hotmail.com