Business Listings

ESSEN Lawyers

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person : Sam Nguyen
Street Address : 357 Blunder Road
Suburb : Durack
State : Queensland
Phone No : 0422 225 921
Website : www.essenlawyers.com.au

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ESSEN LAWYERS

- Luật sư: Sam Nguyen -

Kinh Nghiệm - Uy tín - Kín đáo

Biết tiếng Việt và Phổ Thông

Chúng tôi chuyên về Luật CHUYỂN NHƯỢNG, GIA ĐÌNH, TÒA ÁN, THƯƠNG MẠI, DI TRÚ

Văn phòng chúng tôi có nhiều chổ đậu xe.

Giá cả cố định (bao gồm GST)

  • Đơn xin Ly hôn (thỏa thuận): $880
  • Chuyển nhượng Nhà đất: - Bán: $550

                                                      - Mua: $990 (Bao gồm Search)

  • Chuyển nhượng Shop $ Business: - Bán: $1,100

                                                                      - Mua: $2,200

                                                                      - Chủ phố: $2,500

Mọi chi tiết xin liên lạc:

Ls: Sam Nguyen (24/7) 0422 225 921

Tel: 07 3279 9760

Address: 357 Blunder Road, Durack QLD 4077

Email: admin@essenlawyers.com.au

www.essenlawyers.com.au