Business Listings

EDA Lawyers

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person : Evelyn: 0402 788 507
Street Address : 323 Horizon Drive
Suburb : Westlake
State : Queensland
Phone No : (07) 3376 8765
Website :

EDA Lawyers, Luật sư ONG Cẩm Loan (Evelyn)

LỆ PHÍ PHẢI CHĂNG - GIẢI THÍCH CẶN KẼ - TẬN TÂM - NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM

Trên 10 năm kinh nghiệm về luật. Cử nhân Luật Úc - Cử nhân Kinh doanh và Kế toán Úc - Thành viên Luật sư đoàn Úc

Chuyên cố vấn và đảm trách:

  • Luật tài sản: gồm có sang nhượng đất đai, nhà ở và cơ sở thương mại, hợp đồng thuê kinh doanh, cố vấn và soạn thảo hợp đồng giữa các chủ nhân bất động sản.
  • Luật thương mại: gồm có hợp đồng thương mại, mua bán kinh doanh, sang shop, tiệm, hợp đồng hùn hạp hoặc cổ đông, thành lập công ty, cố vấn tái cơ cấu tài sản.
  • Khế ước nợ, vay hoặc thế chấp các loại.
  • Di chúc, thừa kế các loại.

Văn phòng Luật sư EDA Lawyers được tín nhiệm nhất hơn 5 năm qua bởi cộng đồng người Việt cũng như các cộng đồng khác tại tiểu bang Queensland.

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Bảy: 8.30am - 6.30pm

Chúng tôi sẵn sàng phục vụ sau giờ làm việc và cuối tuần

Mọi chi tiết, xin liên lạc:

Tel: (07) 3376 8765 | Mobile: 0402 788 507| Fax: (07) 3056 3290

Email: admin@edalawyers.com.au

Address: 323 Horizon Drive, Westlake QLD 4074 (Sát bên cạnh khu Mount Ommaney)