Business Listings

Australia Massage & Beauty Institude

Shopping Centre Name :
Shop No : Shop 9
Contact Person : Tuy?t
Street Address : 37 Corsair Ave
Suburb : Inala
State : Queensland
Phone No : (02) 8076 2248
Website : www.ambi.edu.au

Được thành lập vào năm 2007 tại Sydney. Với hơn 10 năm kinh nghiệm từ người sáng lập, hiện nay AMBI đã có hơn 12 trung tâm ở khắp tiểu bang NSW.
Tất cả thầy cô trong đội ngũ huấn luyện đều có bằng cấp chuyên môn và hầu hết đều nói được 2 thứ tiếng và có kinh nghiệm huấn luyện những người di dân và tỵ nạn cho cộng đồng Việt Nam. Trung tâm chính ở Bankstown (NSW) nên rất tiện lợi cho sinh viên theo học.
Viện huấn nghệ được trang bị đầy đủ thiết bị và học cụ hiện đại. Nhưng quan trọng hơn hết là bằng cấp của chúng tôi được công nhận ở Úc nên cơ hội tìm được việc làm trong lãnh vực xoa bóp trị liệu và chăm sóc thẩm mỹ là rất cao.

Đây là những khóa học tiêu biểu của chúng tôi:
§   Giới thiệu về Xoa bóp Trị liệu
§   Diploma về Xoa bóp Trị liệu
§   Diploma về Thẩm mỹ Trị liệu
§   Certificate IV về Hành nghề Xoa bóp Trị liệu
§   Certificate II về Kỹ thuật làm Móng
§   Certificate IV về Kỹ thuật làm Móng
§   Certificate IV về Thẩm mỹ Trị liệu
§   Chúng tôi có thể cấp bằng cho người có tay nghề, trong và ngoài nước RPL

Muốn biết thêm chi tiết, xin vào trang mạng, Facebook hoặc liên lạc với chúng tôi qua:
Phone: (02) 8076 2248
Level 3 Suite 3C - 40 Raymond St, Bankstown, NSW 2200
Email: enquiries@ambi.edu.auwww.ambi.edu.au