Business Listings

DUO Accountants

Shopping Centre Name :
Shop No :
Contact Person : Han Ho
Street Address : 7 Sunningdale Street
Suburb : Oxley
State : Queensland
Phone No : 0401 644 334
Website :

DUO Accountants hân hạnh mang đến quý vị các dịch vụ sau:
- Dịch vụ làm Kế toán doanh nghiệp hàng tháng, hàng quý, hàng năm và trọn gói.
- Dịch vụ quyết toán Thuế, hoàn Thuế GST.
- Dịch vụ Thuế Thu nhập cá nhân.
- Kiểm soát lại chứng từ, sổ sách kế toán.
- Kế hoạch kinh doanh để xin vay doanh nghiệp ngân hàng.

- DUO Accountants sử dụng Xero
- Có thể dàn xếp cuộc hẹn trong ngày thứ Bảy

DUO Accountants có một kiosk khai Thuế ở khu mua sắm The Station Oxley
(kế trạm xe lửa Oxley - trước Woolworths & Priceline) vào tháng 7 đến tháng 10 hằng năm.

Vui lòng liên lạc:
Mr Han Ho CA - M: 0401 644 334
E: han@duoaccountants.com.au
A: 7 Sunningdale St - Oxley Qld 4075 - PO Box 1343 - Oxley Qld 4075