Search by Category

==================================================================

 

Kính thưa quý thân chủ, khách hàng đồng hương,

 

Việc xuất bản cuốn Thương nghiệp Niên giám hàng năm một trong những bằng chứng cho thấy sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt trong shội nhập phát triển đời sống trên quê hương thứ hai này.

 

Trong ấn bản phát hành năm nay, ngoài những Thương nghiệp dịch vụ do chính người Việt làm chủ, chúng tôi cũng xin giới thiệu đến quý vị nhiều thương nghiệp do các cộng đồng sắc tộc bạn.

 

Welcome to our Southern Sky (SS) Business Directory online! The first Vietnamese business directory listing online in Australia.

We hope that you will find this website helpful. Any feedback and advertising, please do not hesitate to contact us on (07) 3372 4222 or email to: info@ssbusinessdirectory.com.au

Business Listings